„Градското земеделие може да обедини хората, да създаде общност, да ги накара да мислят екологично, да се движат повече, да са физически и психически здрави. Защото консумират качествена храна. Да се научат да уважават земята, да се опитват да рециклират, да използват многократно това, което са купили. Да са отговорни стопани на планетата.“ Това заявява Десислава Цветкова, координатор проекти към Фондация HUMANA People to People, една година след началото на двугодишния проект за градско земеделие във Варна.

3С програмата на HUMANA People to People е социална програма за екологично земеделие в градска среда, насочена към интегрирането на хората в общност.

Как го правят?

Наемат 2000 кв. м. обработваема площ;

Интервюират активисти, желаещи да се включат в програмата;

Извършват теоретично и практическо обучение;

Избират 15 активиста;

На всеки от тях предоставят 28.8 кв. м. обработваема площ за производство на продукти за собствена консумация;

Създават независим и устойчив екип.

За да се развие в по-големи мащаби този тип устойчиво земеделие е необходимо съдействие от общината, категорична е Десислава Цветкова. Има огромни пространства, общински земи, които не се стопанисват. Управляващите на местно ниво трябва най-малкото да позволят на хората да обработват площите в междублоковите пространства. Това ще е тласък за развитие на градското земеделие, смята Цветкова. Докато това се случи обаче, може да използвате терасата или плоския покрив на жилищната кооперация, за отглеждане поне на билки, чери домати или краставици, съветва координаторът на проекта за градско земеделие във Варна. Другият вариант е да се включат в проекта на HUMANA People to People. Ако са по-предприемчиви и с по-дългосрочни планове в този сектор, е препоръчително да се свържат с районното кметство, да разговарят с експерт или с районния кмет за възможностите, които може да предостави общината. Трябва да направят общо събрание на етажната собственост и с протокола от събранието да внесат искане до общината. От там може да реагират и дадат зелена светлина. А дори и да не го направят, може, заедно със съседите или група хора, да се наеме парцел в града за развитие на земеделие, съветва Десислава Цветкова.

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие направи проучване за наличието на местни политики за използване основно на необработваеми земи, като част от социалната политика на общините. С пълния доклад от проучването може да се запознаете тук.

HUMANA People to People е мрежа от 31 организации в Европа, САЩ, Африка, Азия и Латинска Америка и свързани с нея компании в 42 държави. Дейността на всички фирми е доста разнообразна и е изцяло насочена към борба с бедността. Подходът за развитие е съсредоточен върху хората, които се организират заедно в техните общности, играейки активна роля в създаването на промените в техния живот.