Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 29/05/2023

Започнаха снимките на „Успелите малки“ – кратък видео филм, в който екип на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие ще разкаже за едни от първите производители – потребители на домашна енергия от слънцето у нас. Ще разберете за мотивите им да си сложат фотоволтаик на покрива, с какви трудности са се сблъскали и как са ги преодолели. И най-важното – защо не са се отказали и биха го направили отново. Видеото завършва с препоръки към държавните органи за това как да облекчат процедурите така, че повече граждани да станат енергийно независими и да се намали енергийната бедност у нас. Очаква се краткият филм да бъде завършено в средата на юни. Официалната му премиера ще бъде на 1 юли по време на конференция „Гражданите срещу промените в климата“ във Варна.

„Успелите малки“ е първото видео от поредица, в която производители – потребители на домашна енергия от възобновяеми източници разказват историите си на енергийно независими граждани. Поредицата ще завърши с потребителско видео как да инсталираме фотоволтаик на покрива на дома си, с което се надяваме повече българи да изберат по-екологичната и икономически изгодна алтернатива за енергийно захранване на домовете си.

Видеорепортажите ще бъдат създадени по проект „Да бъдем енергийно независими“, финансиран от Фонд „Активни граждани България“ по финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина