Как да решим проблема с липсата на достатъчно зелени площи във Варна? Този въпрос стои на дневен ред и преди повече от 25 години, но явно не пред местната власт. Степента на озелененост в морската столица в началото на 2000 г. е по-малко от 30% при норматив 40-45 на сто. Едва 9,88 кв. м паркове се падат на един варненец при норма от 20 кв. м. Каква е картината днес, вероятно местната власт няма да смее да изследва и разкрие.

На фона на песимистичната статистика и продължаващото застрояване на зелени площи, през 2003 г. Обществен център за околна среда и устойчиво развитие излиза с нестандартно решение на проблема. То се нарича „вертикално озеленяване“.

„Всичко, което човек е постигнал през живота си, някога е минало през мечтите му. В онези години, 2003-2005, след като разбрахме, че няма да се справим с унищожаването на зелени площи във Варна, решихме да опитаме друго. Мечтата ни беше всяка сграда на училище и детска градина да бъде озеленена“, разказва Илиян Илиев от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. По това време Варна има малко, но много удачни примери за вертикално озеленени сгради, като Аквариума и Природонаучния музей в Морската градина.

В проекта „Зелени сгради“ се включват три варненски училища (ОУ „Ангел Кънчев“, ОУ „Васил Априлов“ и ОУ „Кап. Петко Войвода“) и четири детски градини (ОДЗ 11 „Детски свят“, ОДЗ 6 „Палечко“, ЦДГ 12 „Пинокио“ и ЦДГ 38 „Ян Бибиян“).

Тогава за първи път в съвместна работа с организацията участва и Техническия университет. Студентите от специалност „Архитектурен дизайн“ изработват макети за вертикално озеленяване на сградите, включени в проекта, и ги представят пред обществеността с изложба и дискусия. Макетите са подарени на всяко училище и детска градина, участник в проекта.

И до ден днешен там, където персоналът се грижи и поддържа вертикалното озеленяване, то съществува, казва Илиян Илиев. На други места растенията са откраднати или унищожени. Един от митовете, които се налага да развенчават еколозите, е, че растенията събарят мазилката на сградата. С това се справят успешно. Но изненади от друг характер обаче не липсват, като пчелно нашествие върху цветчетата на растението. До училищна сграда в краен квартал е бил разположен пчелин. Това налага изкореняване на растенията около тази сграда.

Крайната цел обаче е постигната – хората научават, че има и подобен начин за озеленяване и увеличаване на зелените площи. По-късно от идеята се възползва ДГ „Детска радост“, която е озеленена със средства от фонд „Лист“. Включват се и частни сгради. Това става през 2007, когато по повод Седмицата на гората Обществен център за околна среда и устойчиво развитие раздава хиляди семена за увивни растения на участниците в кампанията за разделно събиране на хартия „Лист по лист“. Това се оказва една от най-запомнящите се инициативи на сдружението. Дори и след години хората продължават да питат „Няма ли пак да раздавате семена?“.