Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 31/01/2022

„Климатичните промени на Земята и моето отношение към природата“ е темата, по която дискутираха осмокласници от Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ във Варна. Дискусията се състоя в час по география и икономиката в рамките на учебната програма.

Светът е едно глобално село. И тийнейджърите у нас също, като връстниците си на Запад се вълнуват от промените в природата, причинени от човека. Част от тях направиха презентации и написаха есе по темата, други споделиха впечатления и опит от пътуванията в други страни и техните системи за рециклиране и опазване на околната среда. В рамките на няколко публикации, представяме някои от размишленията на младежите. За да покажем, че бъдещето на планетата ни е в по-добри ръце.

Христина Спасова, 8а клас:

Природата се нуждае от нас, както и ние от нея

Климатичните промени са основния проблем за планетата. Хората не осъзнават това, защото не го виждат или вече са свикнали с него. Но… има и такива, които се замислят. Те се опитват да покажат на останалите какво губят.

Няма връщане назад, природата дава шанс само веднъж!

Климатът се променя не от само себе си, а защото ние замърсяваме околната среда, изсичаме дървета, убиваме животни и още много причини. Всяка година изчезват все повече и повече растителни и животински видове. Ледниците се топят, а това води до унищожаване на мечките, лисиците, пингвините и други животни. Когато кораб с нефт катастрофира в океана, горивото се изтича във водата и много водни обитатели загиват. Има много примери за вредите, които нанасяме, но малко за това, което правим в полза на природата и климата. Един от добрите е дейността на WWF (Световен фонд за дивата природа природа) – най-голямата голямата природозащитна организация в света.

Природата се нуждае от нас, както и ние от нея. Какво може да направи всеки един от нас, за да я опази?! Един ден в седмицата или месеца да ходим на работа или на училище не с кола, а с колело, пеша или с автобус. Да намалим използването на вода. Да не си хвърляме отпадъците си безразборно, а само в кошчета, като се стараем да рециклираме. Най-важното е да не убиваме животни за спорт или за трофей, или за ново палто. И да не изсичаме горите. Можем да ограничим и използването на пластмаса. За да живеем в един по-добър и по-чист свят!

Гирай Кокмаз, 8е клас:

Обществото ни е твърде комерсиално

През милионите години от съществуването на Земята, климатът й постоянно се променя, което води до еволюцията на живите същества. Те от своя страна също променят климата и природата. На прага на днешната екологична катастрофа, все по-често си задаваме въпроса до каква степен неговата еволюция е допринесла за това?

Някои от главните фактори, променящи климата са изсичането на горите, вредните и отровни газове от производството на различни предприятия, чиито емисии постоянно се увеличават, прекомерното използване на пестициди, които замърсяват почвите и сладководните басейни. Обществото ни е твърде комерсиално и е готово на всичко, за да улесни живота си. Едно от доказателствата за това е прекомерното използване на пластмасата – основен замърсител на световните океани.

Друг много сериозен проблем е замърсяването на въздуха, което води до промяна в химичния му състав, като резултат от индустриализацията на човешкото общество. Парниковите газове, като обвивка, задържат температурата на земята по-висока от нормалната. От производството на въглища и дори от животновъдството се отделят огромни количества метан, който е два пъти по-отровен от въглеродния диоксид.

Ние сме създадени така, че да можем да се приспособяваме и оцеляваме при различни условия и начин на живот. Доказателство за това е фактът, че има хора, които населяват всички точки на планетата – от Северния до Южния полюс, от Азия до Америка. Но щом ние сме толко приспособими към климата и природата, това означава ли, че те също трябва да се приспособят към промените в тях, които ние предизвикваме? Може би не? Може би е време да осъзнаем какво правим, как сами убиваме малко по малко нашия дом. Може би е време да променим начина си на живот?

Ами ако вече е твърде късно? Според мен все още не е и всичко зависи само от нашите действия. Всичко е в нашите ръце!

Истина е, че сме променили не само климата, а много природни условия. Но също така е истина, че ако всички се обединим, можем да променим съдбата си и да започнем от начало – на чисто. Някога замислял ли си се колко пластмаса си използвал днес? Колко чиста питейна вода си похабил или колко отпадъци си изхвърлил?

Още не е късно, за да променим всичко!

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в рамките на проект Climate action by European citizens delivers for developmentCSO-LA/2018/160048-1/23. Цялата отговорност за съдържанието се носи от организаторите и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Европейския съюз.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина