Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 14/03/2022

Предлагаме Ви избрани моменти от Конференция по Демокрация 2022г. – февруари. По традиция първият панел от конференцията е отреден за гражданските инициативи от Варна и страната.

Вторият панел е отреден за представяне на различни граждански експертни инициативи. Тази година го разделихме на две части. В първата завладяна изцяло та няколко дами, модераторът Десислава Стоянова разговаря с Юлия Стоева от Фондация Гея и Велислава Джамбазова от УРБИКА ЕООД.

Първа със своята презентация беше Юлия Стоева, която говори за „Медиацията като способ за решаване на конфликти“. Всеки конфликт може да бъде решен. През какви фази преминава един конфликт? С какви медиаторски техники разполагаме, за да се справим с конфликтите? А метода “ Шестте шапки за мислене“ на др. Едуард де Боно. По-силно ли ще е гражданско общество, ако вземе на въоръжение техниките на медиацията? Може да я слушате на аудио файл тук.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина