Време е българите да станат енергийно активни!

В 49 Народно събрание предстои приемането на промените в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).

Заради бюрократичните тежести, заложени в законодателството, българските домакинства не са мотивирани да бъдат енергийно активи и да инсталират малки фотоволтаични и вятърни системи на покривите на домовете си с цел задоволяване на част от нуждите си от електрическа енергия.

Чрез това писмо ние, гражданите, заявяваме пред нашите избраници, какво очакваме да видим в Закона за енергията от възобновяеми източници.

1. Запознай се с текста на писмото до народните представители по-долу в сивото поле.
2. Ако си съгласни, копирайте текста от сивото поле по-долу.

3. Изберете желания народен представител и кликнете върху името му.
3. Поставете копирания текст в полето за съобщение/message. Добавете накрая вашето име.
4. В полето Относно/Subject напишете „Промени в ЗЕВИ, за които аз – вашият избирател, настоявам

5. Изпратете

/За улеснение в таблицата ви предлагаме имената на членове на комисията по енергетика, техните ел. пощи и линкове към профилите им в интернет страницата на Парламента./

Можете да изпратите писмото и до вашия представител по район. Влезте в страницата на Народното събрание с народни представители (https://www.parliament.bg/bg/MP)

Уважаеми……,

Днес, когато предстоят промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, аз, твоят избирател, настоявам:

Да се въведе понятието „потребител-производител“ за собственици на малки ВЕИ системи за производство на ток за собствено потребление, с цел задоволяване нуждите от електричество на домакинството и/или на собствения бизнес, със задължително връщане на количествата неизползвани излишъци в пиковите моменти на производство на ток в електропреносната мрежа.

Ако заявената мощност за инсталиране на фотоволтаичната инсталация е по-малка или равна на доставната, монтажът да става с уведомителен режим, а ЕРП да не могат да отказват свързване.

Точката на присъединяване на „потребител-производител“ да е измервателното устройство (електромерът).

При наличие на условия за уведомителен режим, да бъде определен срок за инсталиране и свързване с мрежата. При неспазването му, ЕРП да дължи неустойки.

Да бъде въведено нетно отчитане (нетметъринг). Целта е да се ликвидират недостатъците при насрещно отчитане с два различни електромера, вкл. излишната бюрокрация и документация. Със същите цели да бъде въведено виртуално нетно отчитане (виртуален нетметъринг) за повече от един имот на един собственик.

Да се определи периодът на нетно отчитане (нетиране). С това се постига облекчаване на документооборота между производителя-потребител и съответното ЕРП и се намалява броя на банковите транзакции (спестяват се банкови такси).

Цената на изкупуване на енергията от производител-потребител да е равна на цената на доставка на енергията към него.

Да се заплаща данък печалба еднократно, ако има такава. Така ще се облекчи комуникацията между производителя-потребител и НАП. Ще се намали огромният обем банкови преводи, банкови такси, корекции, изравнявания, прихващания на дължими суми и т.н.

С уважение,

……………………………………………………. (трите имена)

Може да изпратите писмото на електронната поща на представител от Комисия по енергетика. Комисията се състои от 23 народни представители. Избери депутата, на който искаш да изпратиш писмото, като кликнеш върху името под снимката.

Може да изпратите писмото на всички членове от  Комисия по енергетика  тук.

Ако използвате друго приложение за електронна поща, можете да копирате ел. адреси на депутатите от тук: Aleksandar.Nenkov@parliament.bg, Andzhey.Dzhandev@parliament.bg, Vasil.Stefanov@parliament.bg, Venko.Sabrutev@parliament.bg, Vladislav.Panev@parliament.bg, Delian.Dobrev@parliament.bg, Dimitar.Gyurev@parliament.bg, Dragomir.Stoynev@parliament.bg, Zhecho.Stankov@parliament.bg, Ivaylo.Mirchev@parliament.bg, Ivan.Petkov@parliament.bg, Iskra.Mihaylova@parliament.bg, Yordan.Todorov@parliament.bg, Kaloyan.Ikonomov@parliament.bg, Krasen.Krastev@parliament.bg, Mariya.Belova@parliament.bg, Pavela.Mitova@parliament.bg, Radoslav.Ribarski@parliament.bg, Ramadan.Atalay@parliament.bg, Rositsa.Kirova@parliament.bg, Stanislav.Anastassov@parliament.bg, Stoyan.Taslakov@parliament.bg, Temenuzhka.Petkova@parliament.bg

Във видеото може да чуете мнението на трима действащи произвеждащи потребители, които от години произвеждат "домашна" зелена енергия според действащото законодателство. Техните истории са доказателство, че исканията ни към народните представители са повече от основателни.