Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 16/03/2023

През последните 30 години ние като държа пропуснахме много възможности, в посока да направим хората енергийно активни и независими. Днес, притискани от усилията да наваксаме пропуснатото, рискуваме вместо да намалим монопола, да го окрупним още повече. Наблюдаваме, че идват големите капитали и вместо да създадем енергийна общност от независими хора, още повече ще ги направим зависими. Нека това да заостри вниманието на гражданите. Защото всяка инвестиция в енергийна независимост трябва да  се гледа с хоризонт 10 – 15 години. На този фон остава необяснимо да имаме 100 милиарда лв. на депозити в банките, а да не можем да станем енергийно независими.

Вижте презентация от онлайн дискусия за използването на ВЕИ в бита. В представянето е използван пример за инсталиране на фотоволтаична систева с мощност 1,1 kWp на еднофамилна къща в гр. Каспичан, обл. Шумен.

Как можем да станем енергийно активни и независими гледайте ТУК!

ПРОГРАМАТА:

Панел I

Да бъдеш енергийно независим е еднакво важно както за домакинствата и бизнеса, така и за общините. Вместо да гледаме всеки ден какво става на борсата, ще се качи ли цената на газта, ще падне ли цената на нефта, можем да преминем на ел.енергия, която да управляваме. Затова са необходими спешни законови промени. Тази дискусия е, за да не бъдем просто пасивни наблюдатели на всичко, което се случва, а да си изградим позиции.

10:00 – 11:30

Въпросите, на които ще търсим отговори и дискутираме:

  • Да въведем Произвеждащ потребител в българската енергетика!

  • Как да се отървем от модела „Ако някой идва и нещо ми дава – защо да се мъча“? (за възможните преференции)

  • Уведомителен и разрешителен режим? Как е възможно с увеличаване на администрацията да се ,облекчи бюрократичен процес?

  • Кой може да инсталира фотоволтаични мощности?

  • За да не се превърнат фотоволтиците във второто остъкляването на балкони!

  • Да въведем Нетметаринга! Какъв да е периодът на нетиране?

  • Какво правим с гаранциите за произход?

  • Каква ще е цената, по която ще се изплащат излишъците? За балансите?

Лектори:

Илиян Илиев (ОЦОСУР), адвокат Асенов и Петко Ковачев (Изп. директор на Института за зелена политика)

Панел II

Възможности за финансиране на енергийно ефективни мерки от МСП в България.

Преходът към по-дигитална, зелена, кръгова икономика изисква промени във веригите на стойността, от продуктовия дизайн до нови бизнес и пазарни модели, от нови начини за превръщане на отпадъците в ресурс до нови модели на поведение на потребителите.

11:30 – 11:45

#AEC EUROCLUSTER ваучери за внедряване на иновации, които имат пряко въздействие върху целия строителен сектор

Инж. Тодор Тонев, Черноморски енергиен клъстер

11:45 – 12:00

GreeINN: Повишаване конкурентоспособността на МСП за използване потенциала на зелените иновации

Боряна Зангова, АБЧО

  „Проектът „Да бъдем енергийно независими“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 17 5450 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Да бъдем енергийно независими“ е „Застъпничество за развитие и достъп на ВЕИ мощности на битови потребители/производители и енергийните кооперативи“.

Ако харесвате това, което правим, ако сме ви вдъхновили поне малко, може да подкрепите усилията ни тук.

СПОДЕЛИ!