Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 22/07/2022

Илиян Илиев е един от създателите на неправителствената екологична организация “Обществен център за околна среда и устойчиво развитие” базирана във Варна. 25 години той и неговите колеги защитават различни екологични каузи. Изгарянето на отпадъците е една от приоритетните сред тях . В това видео отново ще поговорим, защо сме против внасянето на чужди отпадъци за изгаряне. Ще засегнем и успеха, който постигат гражданските организации.

Този видео клип се реализира в рамките на проект „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието и представените гледни точки във видеото се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че представената тях информация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Последвайте ни в социалните мрежи: 

facebook: https://www.facebook.com/ecovarna

instagram: https://www.instagram.com/ecovarna.info/

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина