Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 07/04/2020

Изчезващият вид птица – папуняк, беше уловен от обектива на варненци. Пернатото е забелязано на около 300 м от Техническия университет в града в посока кв. „Виница“. На ecovarna.info@gmail.com получихме информация от наш читател, че същата птица е забелязана и в местността Манастирски рид, над Слънчев ден.

Популацията на папуняка, известен у нас още като циганско петле, в световен мащаб намалява. Птицата е обявена за защитен от закона вид, както в България, така и в повечето европейски страни.

„В момента видът е забележим, защото е едър мигриращ и при размножаване се държи близо до хората“, разказа Ивайло Иванов, председател на Българското дружество за защита на птиците и член на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Едно от местообитанията му са стари къщи. По време на миграция обаче може да бъде видян на всякакви нетипични места, сподели Ивайло Иванов. В България се среща по-често в сравнение с останалите европейски страни.

По какво ще го познаете?

Папунякът достига 26-28 см дължина. Клюнът е дълъг и извит леко надолу. Гърбът и крилете са с основно черно оцветяване и широки бели ивици, а шията и главата – в охра с оранжево-кафеникави оттенъци. При възбуда или уплаха птицата изправя гребен от удължените пера на главата, които завършват с черни върхове. От там идва и названието му „циганско петле“.

Гнезди поединично в кухини на дървета, скали, каменни зидове и струпани камъни, земни откоси. Размножаването започва през втората половина на април и май. Снася 5-8 яйца, които женската мъти 16-18 дни.
По данни на Българското дружество за защита на птиците числеността на популацията у нас се оценява на 8-15 000 двойки. Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през август-септември

Ако и вие сте забелязали интересна птица, може да ни изпращате снимки и информация за местонахождението на: ecovarna.info@gmail.com. Може да ги регистрирате и чрез мобилното приложение SmartBirds Pro от Google Play. Вижте как –  За десктоп и За Мобилен телефон. Запишете в SmartBirds Pro кой вид птица виждате и, ако може – каква е бройката на птиците от всеки вид.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина