Изчезващият вид птица – папуняк, беше уловен от обектива на варненци. Пернатото е забелязано на около 300 м от Техническия университет в града в посока кв. „Виница“. На ecovarna.info@gmail.com получихме информация от наш читател, че същата птица е забелязана и в местността Манастирски рид, над Слънчев ден.

Популацията на папуняка, известен у нас още като циганско петле, в световен мащаб намалява. Птицата е обявена за защитен от закона вид, както в България, така и в повечето европейски страни.

„В момента видът е забележим, защото е едър мигриращ и при размножаване се държи близо до хората“, разказа Ивайло Иванов, председател на Българското дружество за защита на птиците и член на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Едно от местообитанията му са стари къщи. По време на миграция обаче може да бъде видян на всякакви нетипични места, сподели Ивайло Иванов. В България се среща по-често в сравнение с останалите европейски страни.

По какво ще го познаете?

Папунякът достига 26-28 см дължина. Клюнът е дълъг и извит леко надолу. Гърбът и крилете са с основно черно оцветяване и широки бели ивици, а шията и главата – в охра с оранжево-кафеникави оттенъци. При възбуда или уплаха птицата изправя гребен от удължените пера на главата, които завършват с черни върхове. От там идва и названието му „циганско петле“.

Гнезди поединично в кухини на дървета, скали, каменни зидове и струпани камъни, земни откоси. Размножаването започва през втората половина на април и май. Снася 5-8 яйца, които женската мъти 16-18 дни.
По данни на Българското дружество за защита на птиците числеността на популацията у нас се оценява на 8-15 000 двойки. Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през август-септември

Ако и вие сте забелязали интересна птица, може да ни изпращате снимки и информация за местонахождението на: ecovarna.info@gmail.com. Може да ги регистрирате и чрез мобилното приложение SmartBirds Pro от Google Play. Вижте как –  За десктоп и За Мобилен телефон. Запишете в SmartBirds Pro кой вид птица виждате и, ако може – каква е бройката на птиците от всеки вид.