Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 15/03/2022

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие – Ecovarna, организира поредица от обучения за ученици, свързани с промените в климата и въздействието ни върху околната среда. Всяко училище, което желае неговите възпитаници да са екологично грамотни, може да заяви обучението напълно безплатно тук. Образователната лекция, свързана с климатичните промени и влиянието ни върху тях, е в рамките на един учебен час. Може да се проведе по време на часа на класа, друг учебен предмет или като извънкласна дейност.

С учениците ще се срещне председателят на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие Илиян Илиев или друг експерт по темата от организацията. По време на срещата, от слушатели, учениците ще се превърнат в участници в управлението на световните индустрии и процеси, влияещи пряко върху покачването на средните годишни температури и морското равнище на Земята. Това ще стане с помощта на климатичния калкулатор, преведен и адаптиран на български от Апостол Пенков от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие.

Обучението е подходящо за ученици в гимназиалния курс. От него вече се възползваха възпитаници на Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи (ПГКМКС) във Варна.

„Ако днес едни старци са приели с колко трябва да се намали повишението на температурата до 2050 г., то това трябва да се изпълнява от младите хора утре. Затова е важно с тях да се говори на тази тема“, смята Илиян Илиев. Според него, ако днес младите са безразлични към климатичните промени, то е, защото никой не е обсъждал с тях проблема.

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в рамките на проект Climate action by European citizens delivers for developmentCSO-LA/2018/160048-1/23. Цялата отговорност за съдържанието се носи от организаторите и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Европейския съюз.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина