Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 12/01/2023

Най-близкия до нас пример за енергийна независимост на гражданите е Гърция, смята Колю Орешков от Центъра за енергийни решения. По думите му, гърците са много напред в прилагането на нетметъринга, в т.ч. на виртуалния нетметъринг. В други европейски държави има добър опит с обществените системи за съхранение на енергията. „Има откъде да се поучим. Но ние имаме достатъчно експертиза и възможности да го направим и сами“, категоричен е Орешков.

В редица държави е въведен и нетметъринга, и понятието произвеждащ потребител на енергия, заявява Тодор Тонев от Черноморски енергиен клъстър. Той дава за пример в това отношение Гърция и Кипър. Според него големият интерес към инсталирането на собствени ВЕИ-системи не е само заради грантовите схеми. Гражданите инвестират собствени средства, защото по този начин се защитават от постоянно променящите се цени на енергията, коментира Тонев.

Почти в цяла Западна Европа вече са организирани така неречените енергийни кооперативи – и в страните от Бенелюкс, в Германия, Австрия и т.н., заявява Петко Ковачев от „Зелени закони“. Много разпространено, по думите му, е и т.нар. нетно измерване (нетметъринг), което облекчава размяната на енергия между производителя-потребител и търговеца или електроразпределителното предприятие. Според Ковачев можем да се поучим и от щатския опит. Там фирмите работят с производител-потребители на ВЕИ при облекчени режими, т.е. този, който иска да инвестира във ВЕИ инсталации, единственото, което прави, е да подпише договор с търговеца и да го спазва.

Много от пречките за постигане на енергийна независимост у нас се крият в нашия манталитет, смята Илиян Илиев от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. По думите, ние трудно се сдружаваме, което е пречка пред изграждането на енергийни кооперативи. „Ще искаме сами да си поставим фотоволтаична система на покрива и сами да я управляваме, докато на Запад има цели общини, цели кантони, които са организирали собствени енергийни компании за управление на енергията, която сами произвеждат“, заявява Илиев.

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина