Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 19/03/2023

Необходимо е да се облекчат финансовите условия и административната тежест за функционирането на малки инсталации за производство на ток от възобновяеми енергоизточници (ВЕИ) за домакинствата и общините. Около това становище се обединиха представителите на черноморските общини и бизнеса по време на дискусия „Да бъдем енергийно активни“, организирана от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и Зелени закони във Варна.

Законодателните промени на държавата с цел облекчаване производството на електроенергия от ВЕИ клонят към нула, стоим на едно и също място, коментира по време на срещата кметът на Шабла Мариян Жечев. От над 100 общински енерго партиди в момента, Шабла има 4-5, които са за производството на електроенергия от ВЕИ. Те могат да покриват половината от потребяваната електроенергия от общинските сгради. За съжаление обаче при финансиране изграждането на фотоволтаични системи, условието е произведената електроенергия да не се продава. „Имаме инсталирани ВЕИ мощности, които са затапени. Финансираме, изграждаме, нямаме право да продаваме“, заяви Жечев.

Ако общините изградят фотоволтаични централи върху 2000 покрива на сградите, които ще бъдат санирани по Плана за възстановяване и развитие, биха си върнали в бюджетите между 50 и 70 млн. лв. на годишна база. Това сочи изследване, направено от няколко експерти, съобщи собственикът на стъкларския завод „Инхом“ в Белослав Данко Калчев. По думите му,

за да се реализира проектът, е необходимо да се сключат договори между собствениците на жилищата за саниране и съответната община. Проектът може да се реализира и чрез публично-частно партньорство, смята управителят на „Пътища и мостове“ Росен Колелиев. Именно подобни проекти за изграждането на множество малки ВЕИ инсталации е възможност за постигане на енергийна независимост, смятат експертите. Калчев даде за пример войната в Украйна и уязвимостта на енергийната система от няколко концентрирани на определени места ТЕЦ-ове и АЕЦ. В Германия, например, още преди 15 години по инициатива на немското правителство са изградени фотоволтаични системи на 100 000 покрива.

В момента срещу България има заведени наказателни процедури от Европейския съд, защото държавата ни не е транспонирала в българското законодателство двете европейски директиви, касаещи ВЕИ. Сроковете за това са изтекли още по време на пандемията.

Именно те задължават страната ни да приеме и урегулира съществуването на пазара на „произвеждащ потребител“ на електроенергия и „енергийна общност“. Така гражданите или обединения от граждани ще могат да произвеждат енергия от ВЕИ за собствени нужди, а излишъците да връщат в мрежата, която да изпълнява ролята на своеобразен „акумулатор“. В края на годината енергодружеството ще извършва т.нар. изравняване или „нетметъринг“ и при по-голяма консумация, отколкото производство, домакинството ще плати разликата.

„Няма политическа воля тези промени да бъдат приети в българското законодателство, за се дефинират и въведат поне понятия като „произвеждащ потребител“ и „енергийна общност“, коментира адвокат Александър Асенов.

Единственото, което политиците през последните години промениха, беше Закона за устройство на територията (ЗУТ) с цел облекчаване процедурите по инсталирането на малки ВЕИ централи. В ЗУТ обаче са поставени допълнителни условия, които евродирективата не коментира, като да не се връща произведената енергия в мрежата или да се поставят фотоволтаици само върху покриви и фасади, и само от физически лица, коментира адв. Асенов. Ако имате излишък от произведена електроенергия, домакинството трябва да сключи договор с фирма, която да я изкупува. Това автоматично според българското законодателство, ще го приравни към търговец с всички произтичащи от това данъчни и осигурителни ангажименти.

През последните 30 години пропуснахме много възможности, за да станем енергийно активни и енергийно независими граждани. Притискани от ситуацията и в усилията си да наваксаме пропуснатото, днес рискуваме вместо да намалим монопола, да го окрупним още повече, смята Илиян Илиев от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Илиев представи своя 15-годишен опит в производството и продажбата на домашна електроенергия от фотоволтаична инсталация на частен дом. Презентацията може да проследите ТУК!

Да бъдеш енергийно независим е еднакво важно, както за домакинствата, така и за бизнеса, и общините. Вместо да гледаме всеки ден какво става на борсата, ще поскъпне ли газът, ще падне ли цената на нефта, можем да преминем на електроенергия, която да управляваме. Необходими са спешни законови промени в тази посока, обединиха се участниците в дискусията. Без да бъде чакано тяхното приемане обаче, гражданите трябва да бъдат енергийно активни и да инвестират в изграждането на ВЕИ инсталации за домашно производство на електроенергия, категорични са експертите.

Дискусията „Да бъдем енергийно активни“ беше организирана в пресцентъра на Фестивалния и конгресен център във Варна по проект „Да бъдем енергийно независими“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина