Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 10/03/2022

Предлагаме Ви избрани моменти от Конференция по Демокрация 2022г. – февруари. По традиция първият панел от конференцията е отреден за гражданските инициативи от Варна и страната.

Владислав Иванов в качеството си на представител на инициативната група за Павликени. Представя гражданска инициатива „За Павликени“. Заради Ковид карантина говорихме с господин Иванов в онлайн връзка. По интересен начин г-н Иванов ни запозна с тяхната битка срещу инвестиционно намерение, да бъде изграден Инсинератор, планиращ да изгаря ежедневно 1200 тона RDF (модифицирано гориво от отпадък) в Северна България. И всичко това в район с поминък, изцяло зависим от селското стопанство. За проблемите, успехите, неуспехите и резултатите в опита ни за мобилизация на гражданското общество в Павликени може да научите, като гледате презентацията на г-н Иванов. Слушайте и нашия подкаст.

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина