Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 10/03/2022

Предлагаме Ви избрани моменти от Конференция по Демокрация 2022г. – февруари. По традиция първият панел от конференцията е отреден за гражданските инициативи от Варна и страната.

Владислав Иванов в качеството си на представител на инициативната група за Павликени. Представя гражданска инициатива „За Павликени“. Заради Ковид карантина говорихме с господин Иванов в онлайн връзка. По интересен начин г-н Иванов ни запозна с тяхната битка срещу инвестиционно намерение, да бъде изграден Инсинератор, планиращ да изгаря ежедневно 1200 тона RDF (модифицирано гориво от отпадък) в Северна България. И всичко това в район с поминък, изцяло зависим от селското стопанство. За проблемите, успехите, неуспехите и резултатите в опита ни за мобилизация на гражданското общество в Павликени може да научите, като гледате презентацията на г-н Иванов. Слушайте и нашия подкаст.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина