Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Какви са възможностите да трупате практически опит, докато учите?

Да получите ценно предимство за вход в чужд университет?

Да работите и учите език в чужбина, без да е нужна инвестиция от родителите ви?

Искате нови запознанства, живи социални контакти, различни възможности за развитие?

Накратко: Как да станете доброволец? За какви кампании и каузи може да работите?

Научете на 2 април 2021 г., от 15 ч, по време на онлайн среща – разговор с председателя на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие Илиян Илиев.

Онлайн срещата ще се реализира в Google Meet. За да се присъедините към срещата, кликнете на 2 април 2021 г. в 15 ч върху тази връзка:
https://meet.google.com/qxt-mqjc-ozp

Или отворете Meet и въведете този код: qxt-mqjc-ozp

За да си запазите място, моля регистрирайте се на: https://forms.gle/TKrbBgPnQHpoiRiq8

Обществен център за околна среда и устойчиво е сдружение с нестопанска цел, основано преди 25 години във Варна. Повече от 20 години работи с доброволческа помощ, в това число от САЩ, Германия, Франция, Италия, Испания и др. Организацията приема и изпраща доброволци по линия на Европейската доброволческа служба.

Срещата – разговор се реализира по проект „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Финансовия механизъм на ЕИП.

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.