Публикувано на 07/12/2022
Зарежда Събития

Лайв стрийминг на Конференция по демокрация ще се излъчва във Фейсбук страницата на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие на 26 февруари (събота) между 10 и 16 ч.
Заради наложените противоепидемични мерки гражданският форум в традиционния си формат, в зала, се отлага за по-късно през тази година.

Целта на форума е да осигурява трибуна за представяне на граждански каузи и активности в подкрепа на демократичните ценности в обществото – свобода и защита на граждански права, баланс на интереси на различни групи в обществото, постигане на консенсус и устойчиво развитие.

„Тези, които избраха демокрацията пред хляба, днес ядат триста вида хляб, а тези, които избраха хляба, днес нямат ни хляб, ни демокрация!“ /У. Чърчил/

Запознайте се с нашите лектори и темите на техните презентации:

Александър Асенов; Велислава Джамбазова; Даниела Божинова; Ива Димитрова; Илиян Илиев; адв.инж.Мария Димитрова; Десислава Стоянова; Юлия Стоева; Владислав Иванов; Анна Събринска, Яна Попова;

ПРОГРАМАТА

ЧАС Времетраене Тема Лектор Организация
10:00 Откриване – Представяне целите на конференцията и програмата
Панел 1: Граждански инициативи от Варна и страната
10:10 18 мин Фонд за подкрепа на малки инициативи Илиян Илиев Обществен център за околна среда и устойчиво развитие гр. Варна
10:30 18 мин Гражданска инициатива „ЗА ПАВЛИКЕНИ“ Владислав Иванов Инициативната група ЗА ПАВЛИКЕНИ гр. Павликени
10:50 18 мин Отпадъци TBD Десислава Стоянова Екологично сдружение „За Земята“
11:20 30 мин Въпроси и отговори
11:50 Пауза
Панел 2: Граждански експертни инициативи – първа част
12:00 18 мин Медиацията като способ за решаване на конфликти Юлия Стоева Фондация Гея, Варна
12:20 18 мин Демокрацията при местните власти Велислава Джамбазова УРБИКА ЕООД
12:40 20 мин Въпроси и отговори
13:00 Пауза
Панел 2: Граждански експертни инициативи – втора част
13:10 18 мин Демокрацията и свободата адв.инж.Мария Димитрова Застъпник на граждански каузи
13:30 18 мин „Ковид пандемията като (пропуснат) шанс за дигиталната демокрация в България“ д-р Даниела Божинова  Доктор на политическите науки
13:50 20 мин Въпроси и отговори
14:10 Пауза
Панел 3: Икономическа и екологична справедливост
14:30 18 мин Данъчна справедливост Ива Димитрова Екологично сдружение „За Земята“
14:50 18 мин Защитете се от финансовия дълг с ефективно интерактивно обучение! Яна Попова фондация Темида
15:10 20 мин Въпроси и отговори
15:30 Пауза
Панел 4: Свобода без граници
15:40 18 мин Инициативата “Caution Planet Bulgaria”  за спасяване на почвения слой
на Садгуру и в България
Аниа Сурбинска Движението „Съзнателна планета“ – България
16:00 18 мин “ Моралист и мислител- забравеният демократ“ адв. Александър Асенов Правен фонд към ecovarna.info
16:20 20 мин Въпроси и отговори
16:40 Закриване на Конференцията

 

Конференция по демокрация 2022 се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, Фонд Активни граждани България по  Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство  и Open Society Foundation.

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина