Зарежда Събития

Донесете ни непотребната опаковка от вашата козметика – стъклено шише от парфюм, бурканче от крем, флакон от дезодорант или пяна за бръснене! Отстранете пластмасовите части от тях, за да улесните рециклирането! В замяна ще получите възможност да си изберете книга!

За всяка взета книга се оставя 2 лв. за дарение на организацията

Непотребните стъклени опаковки предаваме безвъзмездно за преработка в завода за стъкло „Инхом“ в Белослав. Там те биват използвани за производство на сувенири и технически стъкла. 20% от продажбата на тези продукти отива за обновяването на подводница „Слава“ и превръщането й в екоцентър и музей на подводното дело.
Приходите от рециклирането на металните флакони отиват във фонд „Лист“, средствата, от който се изразходват за екологично образование на деца и младежи.
Вашето дарение от един лев за всяка взета книга, помага на инициативата да бъде жива и десетки ценни книги да не отидат за рециклиране.
Кампанията „Празно шише от парфюм върни и книга си вземи“ се организира по проект „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.