Публикувано на 27/11/2022
Зарежда Събития

Събираш ли разделно хартията от останалия отпадък? Знаеш ли, че един тон рециклирана хартия спасява от изсичане 17 дървета? Над 100 офиса на фирми, учреждения, учебни заведения и домове във Варна предават безвъзмездно за рециклиране хартията си за кампания „Лист по лист“. От 2000 г. насам, благодарение на участниците в кампанията, бяха спасени от изсичане 16 000 дървета.

Стани част от мащабната инициатива! Събирай хартия за рециклиране! Заяви участие на тел. 052/306 423 или на ecovarna.info@gmail.com с име, адрес и телефон за контакт. Всеки вторник или сряда доброволци на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие вземат предварително заявената хартия от посочения адрес.

Не се приемат за рециклиране гланцирани листи, употребени кутии от пица и натурални сокове.

Приходите от предадената за рециклиране хартия се набират във фонд „Лист“ и се изразходват за издръжка на кампанията и екологично образование на подрастващите.

Предавай и спасявай!

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина