Зарежда Събития

Кратък курс по изготвяне на предложения за финансиране е предназначен за начинаещи без опит или малък такъв. В него участниците ще бъдат запознати с основните стъпки от раждането на една идея до оформянето й в предложение за проект. Това са базисните стъпки, които са задължителни за такъв процес. Усвояването на този подход ще ви даде предимство да разработвате идеите си по всяко време и да сте готови, когато се появи обявата от донорска програма или фонд за финансиране. Курсът предвижда три части. 1. От идея към действие. 2.Как да интерпретираме различните заявки за финансиране. 3.От какво се състои (елементите) на едно предложение за финансирате.
Обучението е с продължителност три часа. Максимален брой участници осем.

Участниците могат да изберат една от двете възможности.
1. На 19.08.2022 г. от 11:00 часа в пространство „Кубрик“ на ул. „Сава Радулов“ 14(партер) Обучението и предоставените материали са безплатно.
2. От 25 до 28 август 2022 г. в с. Езерец, община Шабла. Ако се запишете и участвате в пълната програма на еколагер „Езерец“, освен настоящото обучение, ще ви бъдат предложени още две. Обучението и предоставените материали са безплатни. Заплаща се таксата за участие в лагера. Виж повече за еколагера и програмата тук.

Обучението се реализира в рамките на проект „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Илиян Илиев е еколог и управляващ в „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“ – Еcovarna.info. За 25 години е изготвил и спечелил над 80 проекта в сферата на опазване на околната среда, градското устройство и гражданския активизъм.
За записвания и въпроси:
Илиян Илиев
info@ecovarna.info
0887351141