Публикувано на 27/02/2024
Зарежда Събития

Посетете щанда на ecovarna.info по време на фестивала “Варна-Морето”. Ще ни намерите пред аквариума.  „Зелените петъци“на открито,гражданската еколаборатория ионлайн магазина ни, ще бъдат на ваше разположение. Всеки, ще може да донесе шише от парфюм за рециклиране, да потърси ценно загавие сред спасените книги или да провери слънчевите си очила за качествена защита срещу UV лъченията. На 6 август сме Ви приготвили специално събитие Хайд парк „Огледалото“. На импровизирана сцена пред щанда на ecovarna всеки посетител на фестивала може да стане екогерой, като отговори пред камерата ни на въпроса: „От какво сте готови да се откажете, за да намалите пластмасовото замърсяване на морето и езерото?“. Отговорите ще бъдат монтирани в кратко видео и популяризирани в YouTube. Всеки участник във видеото ще получи подарък – многократна торба за пазаруване #НеМерсиНосяСи.
На щанда посетителите на фестивала ще получат информационен бюлетин с покана за презентация на филма „Огледалото“ и дискусия за бъдещето на Варненското езеро през октомври, когато отбелязваме и международния ден на Черно море.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина