Нашето послание към детските градини на България, които продължавата да използат еднократни чашки за пиене на вода от децата.