Public Environmental Center for Sustainable Development

Members and management

  • All
  • Author

John Doe

Александър Стоянов

Арх. Калина Павлова

Архитект на свободна практика. Носител на приза за изключителна гражданска смелост в конкурса „Човек на годината 2009″ на Българския хелзинкски комитет. Член на ОЦОСУР от 2009 г.

Виолина Райкова

д-р Димчо Томов

Лекар, главен асистент в “Медицински университет” – Варна, катедра хигиена и бедствени ситуации със две специалности, обща хигиена и трудова медицина. Един от първите лицинзирани експерти от МОСВ по ОВОС, по компоненти “Здравно хигиенни проблеми на жизнената среда” и “Оценка на здравния риск”. Член от 1997 година.

Дарина Иванова

Председател на Морски клуб “Приятели на морето”. Водолазен инструктор. Член на ОЦОСУР от 2009 г.

Елен Сабатини

Става част от организацията като неин доброволец през 2006 г. Остава да живее в България, като се занимава активно с био земеделие, предимно с производство на мед и био сапуни. Активно подпомага дейностите на организацията в с. Eзерец, където е еко-лагерът на ОЦОСУР. Член от 2013 г.

Елеонора Николова

Работи като преподавател по български език и литература, митология и фолклор в Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства – Варна. Обича да общува с другите, защото е убедена, че всеки има право да знае ”как да стане птица”. В организацията членува, за да подкрепи усилията на хората, които искат светът да остане най-красивото тайнство, а животът – свободен път към него.

Ивайло Иванов

От Варна. Завършил съм икономика и след това биоразнообразие, екология и консервация. Занимавам се с дейности, свързани с опазване на околната среда от 1998 г. като доброволец към много неправителствени организации и като служител на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Днес Ивайло е член на Управителният съвет на БДЗП.

Илиян Илиев

Работи на свободна практика като консултант по решаване на екологични проблеми. Един от създателите на организацията.

Калина Митева

Кристияна Опрева

Author

Кристияна Опрева, родена на 17 юли 1998г., завършено Средно образование- Финансист- банково дело, Вишше образование – Агрономство, доброволка в ОЦОСУР –гр. Варна
Иска да се развива в сферата на аграрните науки и да работи за благото на всички активни граждани.

Мари Бейлерян

Мариана Якимова

Счетоводител, членува в организацията и от самото ѝ създаване.

Миглена Романова

Наталия Николова

Нора Стефанова

Работи като обучител и консултант с различни неправителствени и бизнес организации. Активно развива младежки дейности с много организации на местно и национално ниво. Член на ОЦОСУР от 2009 г.

Проф. д-р инж. Галина Щерева

Сабина Максимова

Свилена Велчева

Журналист, пишещ за екология и икономика за различни печатни и електронни издания. Грижи се периодично за списването на информационен бюлетин “Лист” и поддържане на новинарската част на сайта на ОЦОСУР. Членува в организацията от 1997 година.

Тодор Славов

Работи в областта на възобновяемите енергийни ресурси и енергийната ефективност, занимава се с изграждане на слънчеви системи, има интерес в областта на традиционните и екологични строителни технологии. Член от 2003 година.