Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 18/05/2021

Историята на Елин от видеото към кампанията „Ела с торба, спаси ела“ вдъхнови и децата от детските градини във Варна. Малчуганите от четвърта група на ДГ „Мечо Пух“ засадиха ела в двора на градината, поляха я и я укрепиха. По този начин те се включиха символично в кампанията „Ела с торба, спаси ела“, чиято цел е предотвратяване изсичането на дървета чрез намаляване употребата на еднократни хартиени и биополимерни торби за пазаруване. До дръвчета беше поставена табела от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие с надпис: „Тази ела е засадена от децата в IV група на ДГ „Мечо Пух“ с послание да пазим дърветата от изсичане, като използваме многократни торбички“. Малчуганите от градината бяха и първите, които се включиха в Мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“, удостоена със златно отличие в световната еконадпревара 2020 BEYONDPLASTIC AWARD.

Преди да засадят смърча, децата и учителите от детската градина гледаха филмчето на кампанията „Помогни да спасим дърво“ и дискутираха за това какво биха направили за опазването на природата. Във видеоклипа 5-годишният Елин засажда малка ела на място, което впоследствие става емблематично във Варна с протестите срещу изсичането на 4 дка борова гора. Всеки ден то се грижи за него, а елата расте здрава и силна, също като момчето. Докато един ден дървото е отсечено, а от него са произведени хартиени торбички, много хартиени торбички… „Когато посягаме към еднократна торба, ние посягаме на природата. Торба? Кажи #НеМерсиНосяСи“, призовава героят от видеото, което завършва с порасналия Елин, прегърнал здраво стеблото на висока ела.

В ролята на Елин влизат две момчета от Варна – 5-годишният Давид от ДГ „Славейче“ и 16-годишният Калоян Парасков от МГ „Д-р Петър Берон“ – доброволец в кампания „Лист по лист“ на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие.

Кампанията „Ела с торба, спаси ела“, реализирана съвместно с Фермерски пазар Варна, приключва на 30 май. Все още може да дадете своя принос, като станете доброволци в кампанията или подпомогнете усилията ни за намаляване еднократните торби за пазаруване, като направите дарение за кампанията с #НеМерсиНосяСи тук .

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина