Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 18/05/2021

Историята на Елин от видеото към кампанията „Ела с торба, спаси ела“ вдъхнови и децата от детските градини във Варна. Малчуганите от четвърта група на ДГ „Мечо Пух“ засадиха ела в двора на градината, поляха я и я укрепиха. По този начин те се включиха символично в кампанията „Ела с торба, спаси ела“, чиято цел е предотвратяване изсичането на дървета чрез намаляване употребата на еднократни хартиени и биополимерни торби за пазаруване. До дръвчета беше поставена табела от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие с надпис: „Тази ела е засадена от децата в IV група на ДГ „Мечо Пух“ с послание да пазим дърветата от изсичане, като използваме многократни торбички“. Малчуганите от градината бяха и първите, които се включиха в Мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“, удостоена със златно отличие в световната еконадпревара 2020 BEYONDPLASTIC AWARD.

Преди да засадят смърча, децата и учителите от детската градина гледаха филмчето на кампанията „Помогни да спасим дърво“ и дискутираха за това какво биха направили за опазването на природата. Във видеоклипа 5-годишният Елин засажда малка ела на място, което впоследствие става емблематично във Варна с протестите срещу изсичането на 4 дка борова гора. Всеки ден то се грижи за него, а елата расте здрава и силна, също като момчето. Докато един ден дървото е отсечено, а от него са произведени хартиени торбички, много хартиени торбички… „Когато посягаме към еднократна торба, ние посягаме на природата. Торба? Кажи #НеМерсиНосяСи“, призовава героят от видеото, което завършва с порасналия Елин, прегърнал здраво стеблото на висока ела.

В ролята на Елин влизат две момчета от Варна – 5-годишният Давид от ДГ „Славейче“ и 16-годишният Калоян Парасков от МГ „Д-р Петър Берон“ – доброволец в кампания „Лист по лист“ на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие.

Кампанията „Ела с торба, спаси ела“, реализирана съвместно с Фермерски пазар Варна, приключва на 30 май. Все още може да дадете своя принос, като станете доброволци в кампанията или подпомогнете усилията ни за намаляване еднократните торби за пазаруване, като направите дарение за кампанията с #НеМерсиНосяСи тук .

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина