Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 25/06/2021

Как да наемем дърво, да отглеждаме био зеленчуци в града, без да притежаваме собствена земя, да организираме енергийна общност или да изчислим влиянието си върху климатичните промени… Тези и още интересни теми, свързани с природосъобразния начин на живот, ще бъдат дискутирани по време на първата конференция „Климатична адаптация и преход към екологичен начин на живот“. Форумът ще се проведе на 27 юни (неделя) във Варна. Началото е от 10,30 ч в хотел „Черно море“. До 16 ч ще бъдат изнесени презентации и дискусии в три панела – „Граждански инициативи“, „Енергия и климат“ и „Общностни инициативи“.

За първи път в региона ще бъде представен доклад за развитието на енергийните общности у нас. Документът е изготвен по поръчка на Европейската климатична фондация от базирана в Берлин консултантска компания. Според него у нас липсва законодателна рамка, която да регламентира енергийните общности. Това е една от причините процесът все още да не е стартирал. Европейската директива за възобновяема енергия трябва да бъде транспонирана в българското законодателство до 30 юни т.г. Това обаче реално няма да се случи. Докладът препоръчва мобилизация на финансовите ресурси в тази насока, т.е. европейското финансиране да отива за създаване и развитие на енергийни общности у нас. Заради липсата на законодателна рамка обаче в момента нито държавният, нито частният капитал, в лицето на банковите институции, имат интерес да финансират подобни дейности.

Енергийните общности представляват групи от хора, в това число малки и микро предприятия, общински власти и други, базирани на определена територия, които да инвестират в проекти за възобновяеми енергоизточници. Основната цел, освен да се произвежда възобновяема енергия, е да се създава по-благоприятна икономическа, социална и екологична среда в общността.

Конференцията „Климатична адаптация и преход към екологичен начин на живот“ ще даде възможност за обмяна на опит по темите за климатичната адаптация и как да посрещнем процесите на обратна миграция (от града към селото). Ще научите с конкретни примери и за процесите на климатичната емиграция, които се засилват в Европа, както и за влиянието на безжичните технологии върху живота на Земята.

Входът е свободен до запълване 50% от капацитета на залата (35 места). Ще бъде осигурено и излъчване на живо във Фейсбук на: https://www.facebook.com/ecovarna. Организатори на форума са Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и Екологично сдружение „За Земята“.

Конференция „Климатична адаптация и преход към екологичен начин на живот“ е част от инициативата Green Revolutin, която се провежда във Варна от 25 до 27 юни 2021 г.

Събитието се осъществява с подкрепата на Европейския съюз в рамките на проект Climate action by European citizens delivers for developmentCSO-LA/2018/160048-1/23.

Цялата отговорност за съдържанието се носи от организаторите и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Европейския съюз.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина