Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 27/04/2023

Дискусията „Да бъдем енергийно активни“ може да проследите на живо тук:

ЧАСТ 1 (10:30 – 12:00)

10:45-11:15 Откриване и кратко представяне на EUKI проект „SUNRISE Prosumer solar energy“
Минчо Бенов, Директор на Хабитат България
11.15-11:30 Къде сме сега? Един BG произвеждащ потребител в наши дни!
Какво представлява произвеждащ потребител? Каква е процедурата по инсталиране? Защо е толкова времеемка? Каква е процедурата по управление? Къде се подводните камъни? Илиян Илиев, ОЦОСУР, Варна
11:30-11:50 Какво представляват Plug-in PV и защо не са популярни в България?
Ася Добруджалиева, мениджър проекти в Хабитат България

ЧАСТ 2

13:00-13:20 Европейската Зелена сделка, Пакта за климата, енергийната криза и енергийната бедност.
Какви реформи бяха заложени в Плана за възстановяване и устойчивост и какво изпълнихме? Програмите за енергийна ефективност и ВЕИ за домакинствата – Минчо Бенов, Хабитат България

13:40-14:10 Какво иска от нас ЕС?
Какво се налага да приеме законодателя? Директиви за транспониране. Пропуснати срокове. Трябва ли да бързаме? Какви предложения бяха внесени? Какво беше прието и какво не? Правен експерт – адв. Александър Асенов

15:00-15:30 Анализ на пропуските и какво предлагаме да се направи?
Пътна карта“ как комплексно трябва да променим българското законодателство. Така, че то да бъде синхронизирано с европейското и в същото време да ни стимулира да бъдем енергийно активни, което пък ще ни помогне да бъдем и по малко енергийно зависими.- Илиян Илиев, адв. Александър Асенов, Ася Добруджалиева

Форумът се организира от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и Хабитат България на 27 април (четвъртък) от 10,30 ч в пространство SOHO в София.

Дискусията е част от застъпническа кампания за енергийна независимост на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и „Зелени закони“. Форумът се провежда по проект „Да бъдем енергийно независими“, финансиран от Фонд „Активни граждани България“ по финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Ако харесвате това, което правим, ако сме ви вдъхновили поне малко, може да подкрепите усилията ни тук.

СПОДЕЛИ!