Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 23/06/2023

Дискусия „Да бъдем енергийно активни“ започва на 23 юни (петък) от 10 ч в гр. Габрово (Дом на хумора и сатирата).

Проследете я на живо тук:

https://www.youtube.com/live/imGuk8YiU_o?feature=share

Заедно ще потърсим отговор на въпроса какви са възможностите в момента и какви законови промени са нужни, за да станат гражданите енергийно активни и независими от енергийните монополи.

  • Какво е „Произвеждащ потребител“ в българската енергетика и кога ще го въведем?
  • Как да се отървем от модела „Ако някой идва и нещо ми дава – защо да се мъча“? (за възможните преференции)
  • Уведомителен и разрешителен режим? Как е възможно с увеличаване на администрацията да се облекчи бюрократичен процес?
  • Кой може да инсталира фотоволтаични мощности?
  • Да въведем нетметъринга! Какъв да е периодът на нетиране?
  • Какво правим с гаранциите за произход?
  • Каква ще е цената, по която ще се изплащат излишъците? За балансите?

Дискусията е част от застъпническа кампания за енергийна независимост на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и „Зелени закони“. Форумът се провежда по проект „Да бъдем енергийно независими“, финансиран от Фонд „Активни граждани България“ по финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.

 

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина