Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 22/03/2022

22-ри март „Денят на водата“ е предложен за международен празник през 1992 г. по време на Световната конференцията за околната среда и устойчива развитие, в Рио де Жанейро, а година по-късно е обявен за официален ден с решение на Общото събрание на Обединените нации.

Всяка година на 22-ри март отбелязваме „Денят на водата“. Водата е 71 % от повърхността на Земята. 71% от тялото ни е вода. Играе важна роля в нашия живот. Водата е жизнена потребност, необходимост, дом, ресурс, транспорт и регулатор на климата. Тя е общо благо, което се използва съвместно от всички живи същества на нашата планета.

Често обаче ние я пренебрегваме, разхищаваме, замърсяваме, пропиляваме.

Да бъдем отговорни, разумни, ежедневно, ежечасно, ежеминутно.

 

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина