22-ри март „Денят на водата“ е предложен за международен празник през 1992 г. по време на Световната конференцията за околната среда и устойчива развитие, в Рио де Жанейро, а година по-късно е обявен за официален ден с решение на Общото събрание на Обединените нации.

Всяка година на 22-ри март отбелязваме „Денят на водата“. Водата е 71 % от повърхността на Земята. 71% от тялото ни е вода. Играе важна роля в нашия живот. Водата е жизнена потребност, необходимост, дом, ресурс, транспорт и регулатор на климата. Тя е общо благо, което се използва съвместно от всички живи същества на нашата планета.

Често обаче ние я пренебрегваме, разхищаваме, замърсяваме, пропиляваме.

Да бъдем отговорни, разумни, ежедневно, ежечасно, ежеминутно.