Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 19/02/2022

В поредица от статии Ви представяме лекторите в Конференция по Демокрация – 2022

Казвам се Велислава Джамбазова, по професия съм Урбанист Представлявам УРБИКА ЕООД, създадена с цел да изготвя качествени и възможни за употреба проекти в областта на стратегическото и устройственото планиране на местно ниво, които са съобразени с ресурсите на територията и в същото време допринасят за повишаване на конкуретноспособността на местно ниво като опазват максимално околната среда.

На конференцията по Демокрация ще говоря за (по темата) „Демокрация при местните власти“.  Това ще се случи в Панел 2: Граждански експертни инициативи – първа част с начало 12:00 часа.

За повече информация за таз годишното излъчване на Конференция по Демокрация 2022г. може да прочетете тук

 

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина