Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 18/02/2022

В поредица от статии Ви представяме лекторите в Конференция по Демокрация – 2022

Казвам се Анна Сърбинска, доброволец в проекта „Спасете почвата“ на световното движение Съзнателна планета, създадена с цел да мобилизира народа и правителствата във всички държави, да установят дълготрайни политики за съживяването на почвата и екологията

На конференцията по Демокрация ще говоря по темата Деградация на почвите и ще представя движението. Това ще се случи в Панел 4: Свобода без граници с начало 15:40 часа.

Повече информация за таз годишното излъчване на Конференция по Демокрация 2022г. и програмата може да прочетете тук

Допълнителна информация по темата мотеге да откриете на изписаните адреси:

ФБ: https://www.facebook.com/ConsciousPlanetBulgarian

https://www.instagram.com/consciousplanetbulgarian/

https://www.youtube.com/channel/UClY6P5fm4czLPfAT-zAZSUA

 

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина