Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 30/11/2021

Тази година Обществен център за околна среда и устойчиво развитие беше избран да получи дарени за 2000лв от фирмата „Евърмор”. Те са софтуерна компания, специализирана в разработката на уеб приложения и сайтове за неправителствени организации. Дарението се осъществява е в рамките на пограма на 1% for the planet

Общественият център е част от тази световна инициатива представяща добри каузи. Поднасяме дълбоки благодарности към всички от „Евърмор”, които забелязаха и решиха да подпомогнат нашите усилия за превръщане опазването на околната среда в личен интерес на всеки един от нас.

Имате желание и искате да ни подадете ръка може да го направите и тук, като подкрепите някоя от нашите кампании. Може да ни подкрепите и като закупите артикул от нашия онлайн магазин .

Бъдете гост на някой от Зелени петъци, където можете да се запознаете на живо с нашите членове, експерти и доброволци.

 

 

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина