Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 30/11/2021

Тази година Обществен център за околна среда и устойчиво развитие беше избран да получи дарени за 2000лв от фирмата „Евърмор”. Те са софтуерна компания, специализирана в разработката на уеб приложения и сайтове за неправителствени организации. Дарението се осъществява е в рамките на пограма на 1% for the planet

Общественият център е част от тази световна инициатива представяща добри каузи. Поднасяме дълбоки благодарности към всички от „Евърмор”, които забелязаха и решиха да подпомогнат нашите усилия за превръщане опазването на околната среда в личен интерес на всеки един от нас.

Имате желание и искате да ни подадете ръка може да го направите и тук, като подкрепите някоя от нашите кампании. Може да ни подкрепите и като закупите артикул от нашия онлайн магазин .

Бъдете гост на някой от Зелени петъци, където можете да се запознаете на живо с нашите членове, експерти и доброволци.

 

 

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина