Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 22/02/2022

В поредица от статии Ви представяме лекторите в Конференция по Демокрация – 2022

Казвам се Ива Димитрова, по професия съм икономист.

Представлявам екологично сдружение “За Земята” създадено с цел създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на нашата планета, който изключва експлоатацията на хората и природата.

На конференцията по Демокрация ще говоря по темата данъчна справедливост, неравенство и кой има основен принос в осигуряването на средства в държавния бюджет – големият бизнес или физическите лица.

Панел 3: Икономическа и екологична справедливост – трета част с начало 14:10 часа.

За повече информация за таз годишното излъчване на Конференция по Демокрация 2022г. може да прочетете тук

 

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина