Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 30/09/2020

На днешната дата преди 21 години в експериментален завод за преработка на използвано ядрено гориво, североизточно от Токио, изтича огромно количество радиация. Двама души са загинали, над 600 души са облъчени с радиация, а 320 000 – евакуирани от родните си места след аварията в японския град Токаимура. Причината – човешка грешка.

Ядрената катастрофата е класирана в четвърта степен по скалата на Военноморските стратегически ядрени сили (МСЯС), но като последици се определя като една от най-тежките след тази в Чернобил.

Строителството на ядрени централи продължава да стои в дневния ред на редица правителства, в това число и на българското. В същото време никой не дава смислен отговор на въпроса – какво правим с отпадъка от работата на АЕЦ – използваното ядрено гориво. Ядрената катастрофа в Токаимура е следствие именно от опитите този отпадък да бъде преработен.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина