Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 01/04/2020

Процесът на намаляване и дори изчезване на градската фауна в големите градове тече с пълна сила. Какво може да направи всеки от нас, за да го ограничи или забави?

Ивайло Иванов от Българското дружество за защита на птиците и Обществен център за околна среда съветва:

В момента птиците са в пика на предразмножителния си период.

Има много пернати, които са развили зависимост да имат къщичка, защото липсват други места за гнездене в градски условия. Такива са големите, сините синигери, малките совички, като чухалите. А защо да не си направите къщичка за прилепи на балкона?! Прилепите ще ви се отблагодарят като ловят комари всяка вечер на терасата ви. Така може да помогнете за многообразието на градската фауна.

Къщичката за прилепи много наподобява тези за птици. Ето тук може да прочетете подробности за това как да ги сглобите!

Изключително важно през лятото е достъпът до вода – места, където птиците да се къпят, както и поставянето на поилки за вода.

Има тенденция за намаляване на птиците в града. Предстои във Варна да се направи изследване как през последните години намалява броя и видовете птици поради постоянното сгъстяване на сградите и все по-високите строежи.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина