Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 18/04/2022

Казвам се Илиян Илиев и от 22 години имам малки фотоволтаични централи. Минал през какви ли не перипетии.

Напоследък мисията ми е да обяснявам защо, ако решите да си използвате на покрива или фасадата на домът си, за да инсталирате фотоволтаични модули, е по-добре да се възползвате от непривлекателната опция: Да използвате произведения ток предимно за собствени нужди и да продавате на мрежата само излишъците, вместо примамливата оферта на доставчиците на ток , които ви дават преференциална цена, ако приемете оферта да ви изкупуват 100 % от произведения ток. При едно от тези мои обяснения, моят събеседник ми каза: „Да разбирам те, но аз ще сложа много по-голяма мощност от консумираната от мен и така ще с получа пари, с които ще платя сметката си“.

В този момент бях обезоръжен и усетих липса на аргументи. Това обаче ми даде идея да подготвя настоящия текст за подобни случаи. Така се появи този пример, който е стъпил на реален случай от месец Февруари 2022г.

През месец февруари домакинство притежаващо малка система от осем броя фотоволтаични панели с максимална мощност от 1,2 кв.ч. пик е консумирало 100 кв. ток, които то е заплатило по фактура на енергоразпределителното дружество на цена от 0,41645лв. за киловат (цената е на свободния пазар) за киловат. Забележка: Всички домакинства, които имат или ще инсталират фотоволтаични мощности стават част от свободния пазар. Тоест общо плащате 41,55 лв. за доставения ток. Ще изключим всички допълнителни такси от фактурата, за доставка, ДДС и ред други, които са производни и нямат пряко отношение към примера. В същото време монтираните от вас фотоволтаични модули са произвели 74 кв. ток. От тях сте успели да използвате 30 кв. за нужди на домакинството, а 44 кв. сте отдали в мрежата на електроразпределителното дружество. Това означава, че вашето потребление на ток за въпросния месец е било всъщност 130 кв. , а не 100 както е по фактура). Тоест 130 кв. по 0,41645 лв. ще прави сметка от 54,14 лв. Или в  следствие на това, че имате фотоволтаик на покрива ще сте спестили 12,59 лв. Но това не е всички.

В същия този месец както вече отбелязахме сте дали на мрежата 44 кв., които енергото ще ви плати по 0,11 лв. за киловат (цената е фиксирана от АУЕР). Тоест ще получите 4,84 лв. Ако отнесем всичко това към месечния бюджет на домакинството излиза следното: в разходната част слагаме 41,55 лв., а в приходната 17,43 лв. Месечният баланс за енергия ще бъде (- 24,12)лв.

Ако обаче приемем, че сме приели офертата на енергийното дружество – да ни изкупуват всичкия произведен ток от фотоволтаиците на преференциална цена 0,19 лв. за киловат, тогава сметката добива следния характер: Купени от енергото 130 кв. по 0,41645 лв. ще ни струват 54,14 лв. Продадени на енергото всичките 74 кв. по 0,19 лв. ще ни донесат приход от 14,06 лв. Тоест сечения ни баланс за енергия ще бъде (- 40,08)лв. Тоест, ако инсталирате системата си за собствени нужди ще сте спечелили (макар и не в брой) за въпросния месец 15,96 стотинки.

За да дам отговор на моя приятел ще приемем, че мощността на фотоволтаиците е не 1, а 5 киловата. Тук ще трябва да спекулирам, защото нямам данни за 5 киловата, ще екстраполирам данните. Използваният ток от домакинството остава константа: 130 кв. по 0,41645 лв. ще прави 54,14 лв. за плащане. Приемаме, че 5 кв. система ще произведе 370 кв. ток (при равни условия на нашата едно киловатова система от горния пример), които вие ще продадете по 0,19 лв. Това означава, че ще получите приход от 70,30 лв. Тоест месечния баланс за енергия ще бъде +16,16 лв.

Примерът потвърждава логиката на моя приятел. С прихода ще си плащам разхода. Само, че в първия случай единия киловат носи приход от 17,43 лв., а във втория случай е от 1 киловат прихода ни е 3,23лв. (общия приход от 16,16 лв. разделени на 5 киловата), Цената за изграждане на една фотоволтаична система, може да варира между 1400 лв и 2000 лв. за kW/киловат. Ще оставя на вас да сметнете рентабилността на едната или друга опция, отнесена към цената на инвестицията, която бихте направили. Това което ще кажа е, че колкото повече обаче ползвате произведеният от вашия фотоволтаичен ток, за покриване на нуждите на вашето домакинство, толкова повече ще увеличавате ефективността от инвестицията си.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина