Датата е 15 декември 1995 г. Мястото, поради липса на друго – бараката на Студентското екологично дружество в задния двор на Техническият университет. Хората – няколко дипломирали се току-що есколози и двама преподаватели от Факултета по екология и опазване на околната среда към Техническия университет. Какво се случва – учредително събрание на Сдружение „Обществения център за околна среда и устойчиво развитие“. Целта – сдружението да помага на студенти-еколози да намерят професионална реализация. Днес – празнуваме 27 години организационен живот. Честит рожден ден! и наздраве на всички бивши и настоящи членове, симпатизанти и приятели на ЕкоВарна. Ако искате да узнаете любопитни моменти от тези 27 години, можете да си закупите #АзПравя ЕкоВарна.