Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 31/10/2021

По случай Международния ден на Черно море на 31-ви октомври, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, туристическо дружество „Родни балкани“ и Морски клуб „Приятели на морето“ организираха традиционно почистване на плажа около хижа „Черноморец“. Над 70 активни доброволци се включиха в почистването на плажа и на гората. Събраните отпадъци  се състояха основно от метални кенчета и пластмасови бутилки – сигурно доказателство за човешкото разхищение.

Искаме да изкажем нашите специални благодарности на Волен Георгиев Вълков, чието дарение помогна да осигурим транспорта за участниците тази година. Ако искате да ни подкрепите, можете да направите дарение за кауза или проект тук.

Международният ден на Черно море 31 октомври 2021 г. отбелязва 26-ата годишнина от подписването на Стратегическия план за Черно море.

  • Той е символ на надеждата за по-добро бъдеще за 16 милиона души от 6 държави, населяващи крайбрежието му.
  • Олицетворение на ангажимента на правителствата от региона за сериозни действия и реални резултати в усилията по възстановяването и опазването на морето.
  • Празник на посветените и неуморни усилия на много хора, които отделят от своето време и енергия, за да помогнат в опазването на околната среда.

Пазете плажовете и горите чисти. Не изхвърляйте боклуците си по земята. Природата не е кош за боклук. Бъдете разумни. Оставяйте само вашите следи по пясъка!

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина