България е на последно място в класацията на Европейския съюз по жизнен стандарт. Средният коефициент на материален жизнен стандарт в ЕС за 2017 г. е 45,6%, докато в България – едва 7% . За периода 2010 – 2017 г. разликата в стандарта на живот между България и останалите страни от ЕС нараства, установява проучване на Института за икономически изследвания при БАН.
Кауза на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) е повишаване жизнения стандарт чрез популяризиране въвеждането на кръговата икономика, намаляване последствията от глобалното затопляне, контрол върху използването на еврофондовете.