Градската среда е място където все повече хора прекарват своят живот. Как е устроена? Можем ли да я подобрим? Или ще гледаме през балкона на ще мърморим че нищо не може да се случи и че от нас нищо не зависи.