„Лист по лист“ е самоиздържаща се кампания. За всеки килограм предадена хартия кампанията получава пари. Набраните средства се изразходват по следния начин: 70% разходи за издръжка на кампанията и 30% се внасят във Фонд “Лист”, чрез който се финансират различни младежки и ученически инициативи, водещи до популяризиране рециклирането на отпадъци и опазване на околната среда.