Кауза на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) е чистата храна – без ГМО и опасни добавки. Работим за популяризиране на биоземеделието, slow food-храната, компостирането, натуралните козметика и почистващи препарати.