Кауза на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) са демократичните ценности, които правят демокрацията по-привлекателен политически модел от други алтернативи, като диктатура или авторитаризъм. Затова ние работим за защита на равенството, свободата, правосъдието, плурализма, толерантността, уважението и участието.