. …………….група хора, вярващи във възможността за промяна на обществото….… те често си задават въпроси, но не винаги успяват да открият верните отговори……..…. активни и амбициозни, стремящи се да постигнат целите си………… вярващи, че задълбочаването на проблемите със замърсяването на въздуха, почвите, водите, промените в климата и изчезването на биологичното разнообразие е следствие от невежеството на обществото и неговата незаинтересованост към общото “утре” ……….. не искат да бъдат пасивни наблюдатели на шоуто “обществен живот”.