Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 12/05/2022

В навечерието на Световния ден на климата – 15 май, варненска компания стартира дългосрочна инициатива за опазване на горите. Кампанията, наречена CashON, цели да намали употребата на нови кашони за доставките на онлайн търговията, като с това спаси от изсичане поне 60 дървета за една година.

За всеки кашон, който клиентите на „МиаЗоо“ върнат обратно вместо да изхвърлят, фирмата се ангажира да го употреби отново и да отдели по 30 стотинки в полза на каузи за залесяване. Събраните средства ще бъдат дарени на фонд „Лист“ към Обществен център за околна среда и устойчиво развитие за реализация на граждански проекти, свързани с опазване на горите.

За всеки от първите 250 върнати кашона ще има и подарък. Подателите им ще получат по 1 стек от 60 броя биоразградими и компостируеми хигиени пликчета Smart Pack®. Те се предоставят безвъзмездно за целите на кампанията от „и.Д. Сълюшън Къмпани“.

През последните години онлайн доставките нараснаха многократно, а с тях и употребената за опаковане хартия, като кашони, кутии, пликове и др. Посланието, което организаторите на кампанията CashON отправят е, че всеки кашон е дърво, спасено от изсичане. Нека гледаме на него не като на отпадък, а като на ресурс, който може да донесе ползи, както на икономиката, така и околната среда. Един кашон може да се употреби до 7 пъти, а след амортизиране да бъдат предаден за рециклиране и превърнат отново в хартия.

Първите резултати от кампанията CashON ще бъдат обявени в Седмицата на гората (1-7 април 2023 г.).

„Малко потребители си дават сметка колко дълга е веригата на доставки на един продукт, който виждат на регала. Преди да стигне до там, продуктът е бил транспортиран от точка до точка с неизменната транспортна опаковка – кашонът. Когато кашонът попадне в магазина, той бива изхвърлен като отпадък. С кампания CashON искаме да променим начина, по който гледаме на ресурсите, да вдъхновим към действие всички участници в дългата верига на доставките. Действието е лесно: просто върни кашон! Ползите са огромни: спасяваш дърво“, коментира Иван Антонов, управител на „МиаЗоо“ ООД.

В кампанията могат да участват бизнес клиенти на „МиаЗоо“, до които компанията изпраща доставки със собствен транспорт и собствени кашони. Участниците лесно ще ги разпознаят по логото на „МиаЗоо“ или по специалния стикер CashON. Всичко, което се изисква от участниците е при получаване на пратката да сгънат и приберат кашона до следваща доставка или веднага да го предадат обратно на шофьора -доставчик. По този начин опаковката се връща обратно в склада, където се подготвя за повторно използване.

Фонд „Лист“  към една от най-дългогодишните граждански кампании „Лист по лист“ ще бъде бенефициент на дарените средства от всички върнати за многократна употреба кашони. „Свидетели сме и на масово изсичане на горите за целите на индустрията. За направата на 1000 кашона се отсичат 4 дървета. Подкрепяме компаниите, които разбират вредата от линейния начин на консумация „употребявам – изхвърлям“ и стават лидери на действие с прилагане принципите на кръговия модел“, споделя Илиян Илиев, председател на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие.

Партньорите в кампанията препоръчват на всички компании в бранша да бъдат съпричастни към общата цел да опазим горите и климата и да приложат тази добра практика заради нейните преки обществени ползи.

 

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в рамките на проект Climate action by European citizens delivers for developmentCSO-LA/2018/160048-1/23. Цялата отговорност за съдържанието се носи от организаторите и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Европейския съюз.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина