Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 01/11/2022

На 1 ноември честваме Деня на будителите. Не мога да разбера националната ни характеристика да не развиваме нещата, да не ги актуализираме. Така е и с будителите. Оставам с впечатлението, че в тази категория попадат революционерите и учителите. Е, както всяко правило, и това си има и изключения. Допускаме и някои дейци на съвременната култура и наука.

Бих искал да честитя празника на стотиците ангажирани с различни каузи български граждани, които се впрегнали сили и енергия за тяхното сбъдване. През реализирането на тези каузи, България днес е малко по-справедливо, по-чисто, по-уредено, по-модерно място за живот. Защото всичко това е процес, както по времето на Възраждането, така и днес. Та думата ми е за онези, които са част от българските неправителствени, нестопански организации. Вместо признание, те по-често получават етикети с различна негативна конотация. По ирония на съдбата в навечерието на тази светла дата в парламента е внесен закон, с който да бъдат обявявани за агенти всички представители на неправителствени организации, получавали финансиране по проекти извън ЕК. Това е пореден опит да се капсулира понятието „будител“. Да се извади от контекста на съвременната реалност, за да може да се ползва за едни или други интереси. Това не бива да се допуска!

Честит празник на всеки, който се чувствува будител!

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина