Поредната пратка вносни отпадъци предназначени за изгаряне беше разтоварена на пристанище Варна запад разтоварена на 24.04.2019г.