Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 05/03/2023

Вятърна турбина, която използва специфични парашутни уловители на вятърния поток, ще намали цената на произведената електрическа енергия наполовина. Българското изобретение е дело на Драгомир Константинов и екипа му от „Констант динамични системи“. Заради специфичните си технически параметри конструкцията осигурява по-голямо аеродинамично съпротивление, разказа Константинов пред Ecovarna.info. В същото време за изграждането й са използвани по-малко материали, а теглото й е по-ниско от съществуващите на пазара. Именно заради по-малките инвестиции в строителството й се очаква и по-ниска цена на произведената електроенергия. Ако тези турбини навлязат в производство в България, това ще даде възможност за обръщане на подхода към зелената революция от ВЕИ разходи към ВЕИ приходи, смята изобретателят.

Иновативната вятърна турбина вече има получен патент на международно ниво. В момента текат процедури за патентоването й в Европейския съюз и в САЩ. Полевото изпитание на прототипа на турбината, аеродинамичното обследване и конкретните технически параметри на компютърния модел очакват финансиране по европейската програма LIFE.

Имаме добър шанс да започнем производство до две години, а в рамките на четири – пет може да има инсталирани наши турбини в България, смята Константинов. Дали прогнозата ще се реализира зависи от привличането на търговски инвеститори, с които да се развива дейността. За това няма определена минимална стойност. Предварителните изчисления сочат сума от 12 милиона евро, които могат да осигурят първоначалното производство.

Драгомир Константинов е икономист и изследовател по въпросите на зелените работни места. В последните години се занимава със собствени проучвани и изобретения в областта на възобновяемите енергийни източници.

 

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина