„Грийнпийс“-България организира предизвикателство, наречено „Зеленото възстановяване“. Защото сегашната криза е и възможност да продължим към бъдещето с нови практики, а не да се заключваме в миналото. Цел е да се отвори разговор по темата и да се стимулира дискусията за това как обществото и икономиката могат да продължат в ново направление, базирано на зелено и устойчиво развитие.

Нужно е участието на повече здравомислещи хора с идеи и експертиза в различни области, за постигане на максимално смислени действия и изход от кризата. Например, опазване на околната среда и биоразнообразието, водни ресурси, дигитални технологии и иновации, образование, здравеопазване, градско развитие, изкуство, предприемачесто и други.

От „Грийнпийс“ очакват твоята авторска идея, визия или проект как възстановяването от кризата да е зелено и насочено към бъдещето. Инициативата цели да провокира визионерско мислене и да събере качествени решения за настоящите и предстоящите проблеми и да даде възможност и трибуна на хора с идеи да ги развият, споделят и да намерят съмишленици.

Идеите могат да бъдат насочени към подобряване на градската среда, енергийната система и използване на възобновяеми източници, кръгова икономика и още много други теми, свързани със зелено възстановяване.

Етапите на предизвикателството са следните:

Етап 1: Изпращане на авторски идеи: до 21 юни

Етап 2: Журиране и селекция на победители: 16-29 юни

Етап 3: Обявяване на победителите: 30 юни

Етап 4: Публично споделяне на най-добрите идеи: 1-10 юли

Етап 5: Награждаване, публично представяне на идеите и дискусия: 15 юли

Авторите на избраните идеи ще бъдат наградени със соларни устройства.

Избрани автори ще бъдат поканени да се включат в публично представяне на идеите си и обща дискусия относно възможностите и необходимите действия за зелено възстановяване.

Избрани материали ще бъдат публикувани през социалните мрежи на „Грийнпийс“ – България.

Авторски идеи може да изпращате на: desislava.zhecheva@greenpeace.org до 21 юни.

Идеята може да бъде в писмен вид, видеоклип или друга авторска форма на себеизразяване, снимка, рисунка, схема, чертеж, физически прототип макет и други.

Виж пълните условия и изисквания за участие, както и критериите за оценка тук: https://act.gp/zeleno-predizvikatelstvo-blog.