Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 29/05/2020

„Грийнпийс“-България организира предизвикателство, наречено „Зеленото възстановяване“. Защото сегашната криза е и възможност да продължим към бъдещето с нови практики, а не да се заключваме в миналото. Цел е да се отвори разговор по темата и да се стимулира дискусията за това как обществото и икономиката могат да продължат в ново направление, базирано на зелено и устойчиво развитие.

Нужно е участието на повече здравомислещи хора с идеи и експертиза в различни области, за постигане на максимално смислени действия и изход от кризата. Например, опазване на околната среда и биоразнообразието, водни ресурси, дигитални технологии и иновации, образование, здравеопазване, градско развитие, изкуство, предприемачесто и други.

От „Грийнпийс“ очакват твоята авторска идея, визия или проект как възстановяването от кризата да е зелено и насочено към бъдещето. Инициативата цели да провокира визионерско мислене и да събере качествени решения за настоящите и предстоящите проблеми и да даде възможност и трибуна на хора с идеи да ги развият, споделят и да намерят съмишленици.

Идеите могат да бъдат насочени към подобряване на градската среда, енергийната система и използване на възобновяеми източници, кръгова икономика и още много други теми, свързани със зелено възстановяване.

Етапите на предизвикателството са следните:

Етап 1: Изпращане на авторски идеи: до 21 юни

Етап 2: Журиране и селекция на победители: 16-29 юни

Етап 3: Обявяване на победителите: 30 юни

Етап 4: Публично споделяне на най-добрите идеи: 1-10 юли

Етап 5: Награждаване, публично представяне на идеите и дискусия: 15 юли

Авторите на избраните идеи ще бъдат наградени със соларни устройства.

Избрани автори ще бъдат поканени да се включат в публично представяне на идеите си и обща дискусия относно възможностите и необходимите действия за зелено възстановяване.

Избрани материали ще бъдат публикувани през социалните мрежи на „Грийнпийс“ – България.

Авторски идеи може да изпращате на: desislava.zhecheva@greenpeace.org до 21 юни.

Идеята може да бъде в писмен вид, видеоклип или друга авторска форма на себеизразяване, снимка, рисунка, схема, чертеж, физически прототип макет и други.

Виж пълните условия и изисквания за участие, както и критериите за оценка тук: https://act.gp/zeleno-predizvikatelstvo-blog.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина