Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 01/12/2023

Игра, по време на която учениците влизат в ролята на „световното правителство“, индустриалци, земеделци, производители на конвенционална и на чиста енергия или на климатични ястреби, е част от откритите уроци за климатичните промени на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. През тази и следващата седмица експерти от сдружението гостуват на бъдещите хотелиери и ресторантьори от Професионалната гимназия по туризъм във Варна. Осмокласниците от училището с желание приеха ролите на политици, земеделци и дори производители на петрол, но с неодобрение влязоха в обувките на „климатични ястреби“. Причината – бяха убедени, че ние, хората с нашите ежедневни действия, сме отговорни за промените в климата още от началото на индустриалната революция. Какви мерки можем да предприемем, за да ограничим глобалното затопляне до под 2 градуса, каквито са целите на Парижкото споразумение, тийнеджърите провериха с помощта на климатичния симулатор.

Онлайн инструментът En-ROADS е преведен на български език и позволява изработка на различни симулационни модели с цел проследяване влиянието върху климатичните промени. Учениците в реална среда могат да променят световното производството на въглища, възобновяема енергия, ядрени мощности, петрол, електрификацията на транспорта и енергийната ефективност на сградите, да намаляват обезлесяването, да регулират икономическия растеж, въглеродната цена, населението и други, и да видят как тези им решения се отразяват върху температура на Земята.

В часовете по „География и икономика“ в осми клас, когато учениците изучават темата за климата, се запознаха нагледно с влиянието на антропогенния фактор върху климатичните промени.

Ако желаете и вашите ученици да бъдат осъзнати и информирани граждани, може да поканите експертите на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, в часовете по Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, География и икономика или в Часа на класа, като ни изпратите заявка в свободен текст на info@ecovarna.info.

Над 200 ученици между 8 и 12 клас във Варна ще преминат през обучение за климатичните промени през учебната 2023/2024 г. Всички те ще участват в създаването на сценарии за ограничаване на промените в климата. Трите най-добри ще бъдат наградени в края на проекта.

Заниманията са организирани по проект „Симулатор-стимулатор“ – един от четиринадесетте финалистите в осмото издание на Vivacom Регионален грант.

„Мисията ни е да въведем онлайн симулатора в учебните програми в училищата във Варна. Ще обучим над 20 учители да работят с образователния софтуер, който след това ще приложат в преподавателската си практика в часовете по география, химия, биология или в часа на класния ръководител“, заяви Илиян Илиев от Обществения център за околна среда и устойчиво развитие. За да разберат повече ученици как решенията им влияят върху ефектите от глобалното затопляне, ще подготвим видео учебно съдържание по темата и допълнителни онлайн информационни материали“, допълни Илиев.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

виваком фънд

Проектът „Симулатор – стимулатор“ се осъществява с финансовата подкрепа на Vivacom Fund.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина