Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 03/01/2024

На 4 януари 2024 г. в 11,30 ч в заседателната зала на Областна администрация – Варна, Общественият център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) ще връчи на областния управител на Варна професор Андрияна Андреева отворено писмо до министър-председателя акад. Николай Денков и министъра на околната среда и водите Юлиян Попов. Документът представлява призив за гласуване „против“ предложението на Европейската комисия за дерегулиране на ГМО растения, произведени с „нови геномни техники“. Заседанието на Съвета на министрите по околна среда на държавите – членки на ЕС, на което ще участва и българският министър, ще се проведе на 11 януари 2024 г. в Брюксел.

Заедно с отвореното писмо, Илиян Илиев от ОЦОСУР ще връчи на областния управител щайга с екологично чисти зеленчуци с гарантиран произход, произведени от малки местни фермери. Символичният акт изразява желанието и надеждата на дребния земеделски производител да запази поминъка си, което ще бъде сериозно застрашено след влизането в сила на европейския регламент за дерегулация на ГМО.

Чуйте какво казаха производителите, от които взехме зеленчуците за областния управител:

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие беше един от основните организатори на протестите на местно ниво срещу разрешаването на ГМО в България преди 13 години. В резултат у нас беше приет един от най-строгите в ЕС закони за генно-модифицираните организми. В момента българското правителство се въздържа да заема категорична позиция срещу въвеждането на новите геномни техники от Европейския парламент и да се противопостави на унищожаването на българското земеделие, поминъка на малките производители, биоразнообразието и правото на избор на чиста храна на българските потребители.

Ето и пълният текст на отвореното писмо:

ДО:

АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЮЛИЯН ПОПОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Аграрната индустрия иска ГМО културите, устойчиви на хербициди и инсектициди, да бъдат допуснати до полетата и чиниите ни без проверки за безопасност или етикетиране. Европейската комисия и някои членове на Европейския парламент се подчиниха на заповедите на индустрията, като разработиха закон за дерегулация на ГМО, който ще навреди на здравето, биоразнообразието и земеделските производители.

На 11 януари 2024 г. предстоят решаващи гласувания в Съвета на министрите (държавите – членки на ЕС) и в Комисията по околна среда на Европейския парламент по предложението на Европейската комисия за дерегулиране на ГМО растения, произведени с „нови геномни техники“ (НГТ), като например редактиране на гени.

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие настоява правителството на Р България да отстоява ЕС да не допусне премахването на регулациите, защитаващи европейските граждани от неконтролируемо разпространение на ГМО в природата и храната ни.

Без установените процедури за обсъждане в работни групи на национално ниво, а след това и в Брюксел, ЕК спешно изисква гласуване на предложението за регламент за новите ГМО като една от единадесетте точки в дневния ред на Съвета на министрите, заедно с още много други теми. Това никога не се е случвало досега. Надеждата е много хора да не разберат какво се случва. Защото засяга всички и всичко!

В България също се бърза, без отговор на научни въпроси, с доводи като „ние вече сме приели да подкрепим ЕК“.

На 5.07.2023 Европейската комисия публикува законодателното си предложение за премахване на регулациите за новото поколение генетично модифицирани растения – нови ГМО или така наречените „нови геномни техники“ (НГТ).

Планът е да се премахне етикетът за нова генетична модификация върху опаковките на храните, защото този над 20-годишен етикет улеснява големия агробизнес да продава своите ГМО незабелязано. А потребителите вече няма да знаят какво ядат.

Нови лобистки документи показват, че дори в последните дни преди публикуването на окончателното предложение на Комисията на 5 юли то е било променено, за да се отслаби още повече и да се прокарат ГМ култури, устойчиви на хербициди (HT), в европейските полета – в съответствие с желанията на същите тези корпорации. Всъщност, докато индустрията настояваше за дерегулация на НГТ с твърдението, че те ще помогнат за намаляване на употребата на пестициди, в същото време нейната подвеждаща лобистка кампания доведе до проваляне на Регламента за намаляване на пестицидите (ЗНПП – SUR).

След протести на организации и учени в предложението за нов регламент бяха вмъкнати промени, но абсурдите остават:

Абсурд 1: Проектът за регламент за нови ГМО създава два различни пътя за пускане на пазара на „нови геномни техники“ растения: (категория 1); и растения, с по-сложни модификации (категория 2 – установените вече ГМО).

ЕК, българското МЗХ и Комисията по ГМО към МОСВ твърдят, че новите ГМО от категория 1 са еквивалентни на естествените растения и хибридите, получени по конвенционален начин.

Ивелин Желязков, директор на Научно-изследователския и технологичен център по земеделие Плантис казва: „Фактът, че основните принципи на НГТ са заимствани от бектериалния геном показва, че НГТ са устойчиви толкова, колкото и генома на бактериите. Геномът на растенията е сложен и многопластов, като все още не е ясно как работи той, въпреки пълното секвениране на някои геноми. Може да знаем как изглеждат тухличките на една сграда, но в момента не знаем как изглежда и как е построена самата сграда. Не може да се прави аналогия между НГТ от една страна и хибридизация-мутагенез от друга. При мутациите процесът е бавен и протича в много поколения, докато тази мутация стане част от цялостния геном, като резултатът е нов вид растение. При НГТ новия признак обикновено изчезва в следващото поколение, тъй като самата генна техника не води до вграждане на признака в консервативната част на генома. Реално, НГТ също са ГМО, тъй като изрязването на генен пакет също е модификация на генома, колкото и да се отрича това от компаниите, ползващи НГТ.“

Абсурд 2: Въвежда се етикетиране на семената на растения НГТ 1 и доброволни национални схеми за етикетиране „без НГТ“. ЕК твърди, че по тази начин се предоставя възможността за информиран избор на потребителите.

Етикетирането не премахва опасността от един продукт, за който няма достатъчно данни за безвредност, а напротив, има много съмнения за неблагоприятни последици върху човешкото здраве. Не бива отговорността за евентуални последици върху здравето да се прехвърля върху потребителя. Информираният избор предполага компетентност на потребителя, което означава и дискриминация по този признак. Всички регулации, наложени от ЕС и държавата, трябва да гарантират здравето на потребителите преди постъпването на продуктите в търговската мрежа, а не да се прехвърля отговорността върху потребителя под формата на информиран избор.

Нужна е безпристрастна и независима оценка на въздействието на модифицираните организми на ниво наука, лаборатории, опитни полета, а не на ниво земеделско производство и продукти в хранителните вериги.

Никъде в регулаторното предложение на ЕК не се съдържа изрично искане за оценка на непреднамерените ефекти, причинени от НГТ процеси.

Няма предвидена проследимост на целия процес по веригата – семена, култивиране, преработки, производство на краен продукт за продажба в търговската мрежа.

Доброволните схеми на национално ниво не биха могли да функционират, защото почти всички преработени храни се произвеждат и със суровини от внос, за които е възможно да няма етикетиране, поради доброволния характер на етикетирането.

Учените все още не могат да направят оценка и да предскажат как ще функционират културните растения след освобождаването им в околната среда, където условията не са равносилни на тези в лабораториите.

Малките и големи фирми работят със семената на мултинационалните компании и ще бъдат обект на контрол и зависимост от тях. Повечето от тези семена са и патентовани от мултинационалните компании, което допълнително поставя под абсолютен контрол всички производители.

Бъдещето е в едно иновативно земеделие и информиран избор, което върви ръка за ръка с истинска защита на здравето и околната среда.

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие настоява българското правителство да не се поддаде на натиска отвън и спешните срокове, пред които е изправено, за издаване на положително становище за премахване на регулациите за новото поколение генетично модифицирани растения – нови ГМО или така наречените „нови геномни техники“ (НГТ). Гласуването „въздържал се“ също не е решение, защото означава мълчаливо съгласие“ с предложението.

Призоваваме българското правителство и в частност българският министър на околната среда да гласува против предложението на Европейската комисия за дерегулиране на ГМО растения, произведени с „нови геномни техники“ на 11 януари 2024 г. на Съвета на министрите (държавите – членки на ЕС).

Настоящото писмо е част от инициативата на Коалиция „За да остане природа в България“ срещу разрешаване на ГМО растения, произведени с нови геномни техники, без предварителна оценка на риска и етикитиране.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

за истината

Тази статия е създадена с подкрепата на сдружение „Про веритас“ и сайта zaistinata.com в рамките на проекта „Развитие на независима регионална журналистика“.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина